fbpx
Nahoru

Jak jsme se posunuli v našich závazcích k udržitelnosti? – ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Jak jsme se posunuli v našich závazcích k udržitelnosti? – ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Ochrana životního prostředí je nezbytnou součástí trvale udržitelného rozvoje planety a našeho vlastního podnikání. Z tohoto důvodu je snižování vlivů, které může mít naše činnost na životní prostředí, zásadním tématem pro skupinu Grupo Calvo.

Naše závazky

Spotřeba vody

Zavázali jsme se snížit spotřebu vody o 10 % na každou tunu produktu vyrobeného v našich závodech.

Aktuální pokrok

Spotřeba energie a emisí

Zavázali jsme se snížit spotřebu energie a emise o 10 % na každou tunu hotového výrobku.

Aktuální pokrok

Spotřeba elektřiny

Minimálně 50 % elektřiny, kterou používáme ve výrobních procesech a v našich kancelářích, bude pocházet z obnovitelných zdrojů energie.

Aktuální pokrok

Odpad

Naším závazkem je, že veškerý ne nebezpečný odpad z našich továren a kanceláří se zhodnotí (recykluje, opětovně použije nebo energeticky zhodnotí), aby nekončil na skládkách.

Kromě toho budeme pracovat na snížení tvorby odpadu v závodě i v kancelářích, kde odstraníme jednorázové plasty.

Aktuální pokrok

Recyklovatelné obaly

Minimálně 95 % obalů našich produktů, které uvedeme na trh, bude recyklovatelných.

Aktuální pokrok

Materiály

85 % materiálů, které používáme k výrobě našich produktů, budou recyklované materiály nebo budou mít certifikovaný trvale udržitelný původ.

Aktuální pokrok