Nahoru

Ochrana osobních údajů

Informace poskytnuté uživatelům prostřednictvím kteréhokoliv z formulářů na webové stránce, budou zahrnuty do jednoho nebo více souborů, za které odpovídá LUIS CALVO SANZ S.A. se sídlem v Carretero CORUÑA – Finisterre KM. 34,5 / 15106 CARBALLOVÁ (LA CORUÑA)

Vaše údaje budou, s vaším souhlasem, zpracovány s cílem poskytnout požadované služby, pokud se přihlásíte k odběru našeho newsletteru a přizpůsobit tyto služby tak, aby se zlepšila jeho kvalita vůči uživateli a odpovídala nebo odesílala informace požadované uživatelem.

Také, pokud odsouhlasíte zaškrtnutím příslušného políčka, budou vaše údaje použity k odesílání informací o nových produktech nebo službách podobné těm, které byly původně smluvně dohodnuté nebo které by vás mohly nějakým způsobem zajímat, včetně elektronických, a to i v případě, že vztah s uživatelem skončí.

Vaše údaje budou na základě výše uvedených účelů uchovány, dokud uživatel nenamítne nebo nevyjádří nesouhlas vůči popsanému zacházení s osobními údaji.

Poskytnutím vašich údajů zaručujete, že jste si přečetli a výslovně akceptovali zpracování vašich osobních údajů, jak je uvedeno. Kdykoliv však můžete daný souhlas odvolat, jakož i uplatnit svá práva na přístup, opravu, vymazání, námitky, omezení zpracování a přenosnost, pokud jsou uvedeny práva použitelné, a to prostřednictvím e-mailu Lopd.datos.personales@calvo.es, přičemž musíte poskytnout fotokopii vašeho OP nebo rovnocenného dokumentu jako i specifikaci vaší žádosti.

Také, pokud si myslíte, že s vašimi údaji bylo nesprávně zacházeno, máte nárok podat žádost na Španělské agentuře pro ochranu dat (C / Jorge Juan, 6. 28001 – Madrid www.agpd.es).

Společnost CALVO přijala nezbytná technická a organizační opatření k zajištění bezpečnosti osobních údajů a zabránění jejich změně, ztrátě, zacházení nebo neoprávněnému přístupu, berouce v úvahu stav technologie, povahu uložených dat a rizika, kterým jsou vystaveny, ať už pocházejí z lidské činnosti nebo z fyzického nebo přírodního prostředí.

Uživatel si však musí uvědomit, že bezpečnostní opatření na internetu nejsou neproniknutelná.