fbpx
Nahoru

Závazek odpovědnosti

Ve společnosti Grupo Calvo chceme přispět k udržitelné budoucnosti všech.

Věříme, že prostřednictvím podnikového řízení založeného na odpovědnosti je možné vytvářet hodnotu pro podnikání, společnost a planetu.

Můžeme dělat věci lépe, a proto jsme pracovali na návrhu veřejných cílů zodpovědného závazku s cílovým datem do roku 2025 ve třech velkých oblastech: oceány, životní prostředí a lidé. Stupeň pokroku ověří nezávislá třetí strana a bude k dispozici na této webové stránce.

Chceme být lepší, a proto se přesouváme od závazku k činnosti!

Oceány

Oceány jsou nezbytné pro udržitelnost planety. Musíme se o ně starat a zodpovědně je spravovat.

Většina našich surovin pochází z oceánů a je naší povinností přispívat ke správnému řízení zdrojů a ochraně biologické rozmanitosti.

Proto jsme navrhli 6 cílů zaměřených na snížení našeho vlivu na mořské prostředí.

Naše závazky:

1. Udržitelný lov tuňáka pod našimi značkami

Zavazujeme se, že 100 % tuňáků v našich produktech pochází ze zodpovědného a udržitelného rybolovu. To znamená, tuňák že musí splňovat jednu nebo více z těchto podmínek:

 • Mít osvědčení MSC (Marine Stewardship Council).
 • Pocházet z rybolovu zahrnutého do rozsáhlého projektu FIP (Projekt pro zlepšení rybolovu), který byl ohodnocen jako A nebo B podle https://fisheryprogress.org/.
 • Být uloven bez použití zařízení FAD (zařízení pro shlukování ryb).
 • Být uloven loděmi s osvědčením APR (Tuňák z odpovědného rybolovu).
 • Být loven po jednom prostřednictvím selektivních metod rybolovu, jako je lov na udici.

2. Produkt z rybolovu, jehož původ můžeme vysledovat

Zavazujeme se, že si spotřebitel bude moci dohledat původ produktu, který chce konzumovat: druh, použité rybářské zařízení, oceánský region, ve kterém byl chycen, kdy a kým byl uloven.

3. Nakládání s mořským odpadem

Cílíme na zavedení různých programů pro zlepšení nakládání s našimi odpady v moři, abychom poskytli řešení, která přispívají k odstranění plastů v našich mořích.

4. Spravovat zodpovědnější loďstvo

Naše vlastní flotila bude mít také cíle určené ke snížení jejího vlivu na biodiverzitu a životní prostředí.

5. Rybolov bez použití zařízení FAD

Naše lodě využívají jako rybolovná zařízení kruhové zátahové sítě. Zařízení FAD se obvykle používají ke zefektivnění rybolovných operací. Chceme však vyvážit náš vliv na životní prostředí zvýšením úlovků bez použití těchto zařízení. Momentálně je 16 % našich úlovků vyloveno bez zařízení FAD.

6. Aktivní zařízení FAD na loď

Abychom snížili vliv zařízení FAD na životní prostředí, chceme omezit počet aktivních zařízení FAD na 300 ks na plavidlo. V současnosti je právní omezení 450 ks na plavidlo.

7. Nezaplétající se a biologicky rozložitelná zařízení FAD

Chceme omezit vliv zařízení FAD na mořskou biodiverzitu tím, že se stanou 100% bezsíťovými (aby se zabránilo uvíznutí jakéhokoli druhu ryby v síti) a 100% biologicky rozložitelnými.

Prostředí

Ochrana životního prostředí je nezbytnou součástí trvale udržitelného rozvoje planety a našeho vlastního podnikání. Z tohoto důvodu je snížení dopadů, které může mít naše činnost na životní prostředí, zásadním úkolem společnosti Grupo Calvo.

Naše závazky:

 • Snížit o 10 % spotřebu vody na každou vyrobenou tunu produktů
 • Snížit o 10 % spotřebu energie a emisí na každou tunu produktů
 • 50 % spotřebované energie bude pocházet z obnovitelných zdrojů
 • 0 % odpadu na skládce

Mimo to budeme usilovat o snížení tvorby odpadu v továrně i v kancelářích, kde odstraníme jednorázové plastové výrobky.

 • 95 % recyklovatelných výrobků
 • 85 % recyklovaného původu nebo s osvědčením o udržitelnosti

Lidé

Lidé jsou v centru naší strategie. Od našich spotřebitelů přes naše zaměstnance až po komunity, ve kterých je naše společnost přítomna. Naše poslání, vize a účel společnosti jsou vždy spojeny s lidmi. Musíme být schopni zajistit udržitelný růst podnikání, který zaručí pokrok společnosti.

Naše závazky:

 • 20 % žen v řídících funkcích
 • 30 % žen ve středním managementu
 • Snížení pracovních úrazů
 • 100% zdravé a výživné výrobky

Všechny výrobky vyráběné a uváděné na trh společností Grupo Calvo jsou v současnosti 100% výživné a zdravé. Jsou bohaté na bílkoviny, vitamíny a omega-3 mastné kyseliny a neobsahují konzervační látky. Naším závazkem je, aby naše produktová řada i v roce 2025 nadále sledovala aktuální výživové a zdravotní parametry.