fbpx
Nahoru

Jak jsme se posunuli v našich závazcích k udržitelnosti? – OCEÁNY

Jak jsme se posunuli v našich závazcích k udržitelnosti? – OCEÁNY

Oceány jsou nezbytné pro udržitelnost planety, a proto se o ně musíme zodpovědně starat.

Většina surovin, které zpracováváme, pochází z oceánů a je naší povinností přispívat ke správnému hospodaření se zdroji a k ​​ochraně biodiverzity.

Navrhli jsme proto cíle  zaměřené na snížení našeho vlivu na mořské prostředí.

Udržitelný tuňák pod našimi značkami

Zavázali jsme se zajistit, aby 100 % tuňáka v našich produktech pocházelo ze zodpovědného a udržitelného rybolovu. To znamená, že musí splňovat jednu nebo více z těchto vlastností:

– Certifikace MSC (Marine Stewardship Council).

– Pocházejí z rybolovu řídícím se FIP (Projekt pro zlepšení rybolovu) s hodnocením A nebo B podle https://fisheryprogress.org/

– Byly uloveny bez zařízení FAD (zařízení pro shlukování ryb)

– Uloveno loděmi s certifikací APR

– Byly loveny jeden po druhém pomocí selektivních metod rybolovu, jako je rybolov na udici.

Aktuální pokrok

100 % produktů rybolovu s vysledovatelným původem

Zavázali jsme se umožnit spotřebitelům znát původ produktu, který budou spotřebovávat: druh, použité rybářské zařízení, oceánský region, kde, kdy a kým byl uloven.

Aktuální pokrok

Nakládání s mořským odpadem

Naším cílem je spustit různé programy pro zlepšení nakládání s naším odpadem, abychom poskytli řešení, která přispějí k eliminaci plastů v mořích.

Aktuální pokrok

Spravujeme zodpovědnější flotilu

Naší flotile jsme stanovili cíle určené ke snížení jejího (negativního?) vlivu na biodiverzitu a životní prostředí.

(FAD – zařízení na shlukování ryb)

30 % rybolovu bez FAD

FAD se běžně používají ke zefektivnění rybářských operací. Chceme ovšem vyvážit náš vliv na životní prostředí nárůstem úlovků bez použití těchto zařízení a navrátit se k lovu pomocí vakových sítí.

Aktuální pokrok

300 aktivních FAD na 1 loď

Abychom snížili vliv FAD na životní prostředí, chceme sami omezit počet aktivních FAD na loď na 300. V současnosti jsou zákonná omezení 450 na loď.

Aktuální pokrok

100% biologicky odbouratelný FAD a FAD bez síťoviny

Chceme omezit vliv FAD na mořskou biodiverzitu tím, že budou 100% biologicky odbouratelné a vyrobeny bez síťového materiálu.

– Bez síťového materiálu

Aktuální pokrok

– Biologicky odbouratelný

Aktuální pokrok