fbpx
Nahoru

Jak jsme se posunuli v našich závazcích k udržitelnosti? – LIDÉ

Jak jsme se posunuli v našich závazcích k udržitelnosti? – LIDÉ

V centru naší strategie jsou lidé. Počínaje našimi spotřebiteli a konče spolupracovníky působícími ve stejných komunitách, jako my. Naše mise, vize a účel jako společnosti byly vždy spojeny s lidmi.

Ikdyž ve skupině Grupo Calvo pracuje 62 % žen, musíme zaručit vyvážené zastoupení pohlaví i při rozhodování. Naším cílem je, aby řídící výbor Grupo Calvo byl složen v roce 2025 alespoň z 30 % z žen.

Aktuální pokrok

Naším cílem je, aby mezi vedoucími našich týmů bylo zastoupení mužů a žen vyvážené a abychom dosáhli alespoň 44 % pozic zastávaných ženami.

Aktuální pokrok

Neustálé vzdělávání je nezbytné pro rozvoj a motivaci našich zaměstnanců. Během následujících pěti let zvýšíme čas školení na zaměstnance na 36 hodin ročně.

Aktuální pokrok

Všichni rizikoví dodavatelé nebo ti, kteří jsou v nesouladu s našimi sociálními a environmentálními zásadami, budou monitorováni a podrobeni procesu auditu nezávislou třetí stranou. Naším závazkem je garantovat zodpovědný a udržitelný dodavatelský řetězec.

Aktuální pokrok